Filters

Viscon White DR

Viscon White DR

DK 1865
WymiaryM3GatunekTonaż
3,30x1,50x1,00=4,950I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK- na jasnym podbiciu z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2493
WymiaryM3GatunekTonaż
2,10x2,00x1,25=5,250I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK- jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2611
WymiaryM3GatunekTonaż
2,80x1,05x0,94=2,764I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 2615/A
WymiaryM3GatunekTonaż
3,10x1,30x1,27=5,118I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 2615/B
WymiaryM3GatunekTonaż
3,05x1,30x0,55=2,181I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 2627
WymiaryM3GatunekTonaż
3,00x1,40x1,30=5,460I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK- jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2628
WymiaryM3GatunekTonaż
2,40x1,30x1,00=3,120I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK - jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2649
WymiaryM3GatunekTonaż
2,72x1,07x0,95=2,765I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 2725
WymiaryM3GatunekTonaż
2,30x2,05x1,00=4,715I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK- jane podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2808
WymiaryM3GatunekTonaż
2,10x1,75x0,90=3,308I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK - jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2833
WymiaryM3GatunekTonaż
2,12x2,06x1,55=6,769I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 2834
WymiaryM3GatunekTonaż
1,90x2,08x1,37=5,414I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 2883
WymiaryM3GatunekTonaż
1,95x1,75x1,20=4,095I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 2929
WymiaryM3GatunekTonaż
3,50x1,70x1,25=7,438I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK- jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2930
WymiaryM3GatunekTonaż
3,30x1,50x0,90=4,455I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK - jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2933
WymiaryM3GatunekTonaż
2,25x1,35x1,00=3,038I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 2946
WymiaryM3GatunekTonaż
2,70x1,85x1,10=5,495I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK -jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 2971
WymiaryM3GatunekTonaż
2,10x2,10x1,00=4,410I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK- jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 3157
WymiaryM3GatunekTonaż
2,34x2,13x1,05=5,233I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 3188
WymiaryM3GatunekTonaż
2,80x2,00x1,23=6,888I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 3319
WymiaryM3GatunekTonaż
2,40x2,05x1,05=5,166I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK- jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 3325
WymiaryM3GatunekTonaż
2,72x2,18x1,20=7,116I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi:

Viscon White DR

DK 3644
WymiaryM3GatunekTonaż
3,40x1,20x1,00=4,080I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK -jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

DK 3698
WymiaryM3GatunekTonaż
2,50x1,35x1,05=3,544I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK- jasne podbicie z ciemnym umazaniem Rezerwacja A.L

Viscon White DR

DK2948
WymiaryM3GatunekTonaż
2,75x1,75x1,30=6,256I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DK-jasne podbicie z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

MGE 603
WymiaryM3GatunekTonaż
2,25x1,45x2,00=6,525I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DX-bardzo ciemne umazanie

Viscon White DR

MGE 604
WymiaryM3GatunekTonaż
2,50x1,55x1,55=6,006I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DX-bardzo ciemne umazanie

Viscon White DR

MGE 764
WymiaryM3GatunekTonaż
2,95x1,30x1,05=4,027I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DX-z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

MGE 768
WymiaryM3GatunekTonaż
2,70x1,15x1,50=4,658I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DX-z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

MGE 769
WymiaryM3GatunekTonaż
3,10x1,85x1,25=7,169I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DX- z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

MGE 770
WymiaryM3GatunekTonaż
2,30x1,60x0,95=3,496I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DX-z ciemnym umazaniem

Viscon White DR

MGE 772
WymiaryM3GatunekTonaż
2,50x1,75x1,15=5,031I00,000
GatunekTonaż
I0
Uwagi: DX- z ciemnym umazaniem